Squashen vanaf 1 juli weer mogelijk!?

Op woensdag 27 mei 2020 heeft SBN kennisgenomen van het persmoment van Premier Rutte namens het kabinet. Hierin is naar buiten gekomen dat het kabinet heeft besloten de squashsport per 1 juli in Nederland weer geopend kan worden mits de situatie dit toelaat.

Sinds de presentatie van het zogenoemde spoorboekje op 6 mei jl. is er achter de schermen hard gewerkt op het gebied van openstelling en lastenverlichting. SBN trok zeer nauw op met het Platform Ondernemende Sport (POS) en zo ook met NOC*NSF om de squashsport eerder te openen dan 1 september van dit jaar. De aanvullende maatregelen en geïnitieerde onderzoeken zijn besproken in het overleg van het OMT en leiden ertoe dat squash per 1 juli in Nederland onder strenge voorwaarden weer mogelijk lijkt te zijn.

Bron: www.squash.nl